Projekty i druk kalendarzy trójdzielnych

Drukarnia Akcygraf z podpoznańskiego Przeźmierowa specjalizuje się m.in. w produkcji kalendarzy w różnych formatach. Jedną z najpopularniejszych form kalendarzowych są produkcje trójdzielne. Spełniają one funkcje związanie z orientacją w czasie, eksponując jednocześnie kalendaria trzech miesięcy występujących po sobie, a ponadto dzięki stosunkowo dużemu formatowi działają jako nośniki informacyjny lub reklamowy. Oferta dotycząca kalendarzy trójdzielnych znajduje się na stronie www.studio.akcygraf.pl/kalendarze/trojdzielne.